Məmmədli Rəsul

Kapitan BAKU SPORTING
7

Player Profile

Doğum İli 2008
Doğulduğu yer Bakı

Məmmədli Rəsul